I Telemark bygger Skagerak Nett landets første heldigitale transformatorstasjon, med Sweco som en betydelig bidragsyter. Foto: Sweco

I Drangedal kommune i Telemark bygger Skagerak Nett landets første heldigitale transformatorstasjon. Sweco står for prosjekteringen.

Tørdal transformatorstasjon blir tilknyttet «Brokke-ledningene, som går fra Brokke i Setesdal til Bolvik transformatorstasjon nord for Herre i Telemark. Transformaturhuset blir syv meter høyt og 41 x 15 meter bredt, og skal styrke strømforsyningen i området, ifølge en melding på hjemmesiden til Sweco.

Prosjektleder i Sweco, Truls Fjelstad, forteller at digitalisering gjør at størrelsen på kontrollanlegget i stasjonen kan reduseres, og at en større grad av sentral styring effektiviserer driften. Digitaliseringen legger til rette for at det kan gjøres endringer og rettes feil fra eksterne systemer, uten at personell er til stede i stasjonen.

Mer effektiv arealutnyttelse

Kollega og prosjektleder Are Klausen i Sweco legger til at kontrollrom i konvensjonell utførelse krever stor plass for mye utstyr, blant annet mange kobberkabler og store uteområder. I den digitaliserte stasjonen brukes en fiberkabel og arealutnyttelse som er mer effektiv sammenlignet med tilsvarende stasjoner i konvensjonell utførelse.

Forslaget om å gjøre stasjonen digital kom underveis i prosessen. Å være ute med nye løsninger kan være utfordrende, spesielt med tanke på forskrifter og sikkerhetsvurderinger som gjelder for denne type strømanlegg. Sweco berømmer Skagerak Nett fordi selskapet på denne måten er med på å drive utviklingen fremover.

Det er mange øyne, både i og utenfor Skagerak Nett, som følger med på byggingen av Tørdal transformatorstasjon. I energibransjen er dette et nybrottsprosjekt som kan inspirere andre i bransjen til å velge tilsvarende teknologiske løsninger, ifølge prosjektleder Karl-Fredrik Skalleberg i Skagerak Nett.

Kunne ha spart et par millioner

Skalleberg forteller til Energiteknikk at når det gjelder Tørdal transformatorstasjon er det prismessig liten forskjell på en transformatorstasjon i konvensjonell utførelse. Årsaken til dette var at forslaget om digitalisering ikke kom før byggingen av stasjonen var godt i gang. Om stasjonen i utgangspunktet hadde vært designet for digitalisering, mener han det ville vært mulig å redusere kostnadene med et par millioner kroner.

– I forhold til forskriftene for denne type anlegg har vi ikke hatt problemer. Stasjonen bygges innenfor gjeldende krav i klasse 2, men defineres etter Berdskapsforskriften som klasse 1, understreker Skalleberg overfor Energiteknikk, og legger avslutningsvis til:

– Tørdal transformatorstasjon bygges for å styrke strømforsyningen generelt i dette området av Telemark. Ferdigstillelsen av Suvdøla kraftverk i fjor er en av flere viktige begrunnelser for dette. Her er produksjon stengt inne på grunn av mangel på transportkapasitet for kraften.

Tørdal transformatorstasjon er planlagt satt i drift til sommeren.