Illustrasjon av strømforbruk som kan gjøres tilgjengelig i et fleksibelt strømmarked. Illustrasjon: Agder Energi

Tester fleksibiliteten i strømnettet

Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.
Onsdag, 15 januar, 2020 - 15:48

NorFlex-prosjektet består av ett overordnet demonstrasjonsprosjekt og piloter i avgrensede geografiske områder. Kontraktene som nå er tildelt, gjelder pilotprosjektet i Agder-regionen. Målambisjonen for Agder Energi er å gjøre tilgjengelig og bruke minst 10 megawatt fleksibilitet i løpet av prosjektperioden på tre år, ifølge en pressemelding fra konsernet.

For å oppnå målet har Agder Energi inngått avtaler med sju selskaper som til sammen skal skaffe tilgang til over 40 megawatt fleksibilitet fra 1400 kunder. Tilbyderne skal levere fra en rekke forskjellige kilder, som batterier, elkjeler, elbilladere, ventilasjon og varmeenheter.

Den største tilbyderen i volum er Entelios, som skal frigjøre fleksibilitet fra nærings- og industrikunder. Istad Kraft og Meshcrafts skal levere fra både husholdninger og næringskunder, mens Noova og Ishavskraft skal levere fra næringskunder. Tibber og Futurehome skal utnytte fleksibilitet fra husholdningskunder.

Disse selskapene har i tillegg med seg lokale, nasjonale og internasjonale teknologileverandører og samarbeidspartnere, som skal bidra i ulike deler av leveransen. Totalt er 18 selskaper involvert, ifølge pressemeldingen.

 

Fakta:

I NorFlex-prosjektet skal energiaktørene Agder Energi, Statnett, Glitre Energi, og NODES sammen teste ut ulike teknologiske løsninger for å utløse mer fleksibel strømbruk hos kundene. NorFlex består av ett overordnet demonstrasjonsprosjekt og piloter i avgrensede geografiske områder, kalt Demo Glitre og Demo Agder. Her skal aktørene prøve ut ulike teknologiske løsninger for et fleksibelt marked. Prosjektet ble tildelt støtte av Enova i 2019 og vil løpe til april 2022.

Kilde: Agder Energi

 

På forsiden nå

Norske RME ville tillate reservasjon av kapasitet i nettet til hurtige reserver (aFRR), men de nordiske regulatorene ble ikke enige om forslaget fra de nordiske TSOene.
Småkraft AS doblet nesten produksjonen i januar, men priskollapsen gjorde at inntektene knapt økte. Nå skal selskapet bruke 2,5 milliarder kroner på å bygge nesten 1 TWh på tre år.
Natt til i dag ble oljelekkasjen i den ene skadde kabelen i Oslofjordforbindelsen forseglet og stanset.
Gjennom samarbeide med det norske gründerselskapet Tibber, kan Clas Ohlsons kunder redusere eget strømforbruk.
Vy buss har bestilt 55 elbusser, inkludert 28 «by-til-by-busser» med oppgradert batterikapasitet. Ladeløsningen har ABB fått i oppdrag å levere.
«Det nye» Jacobsen Elektro er en av de to aktørene som springer ut av konkursen. Selskapet vil videreføre den norske virksomheten, også innen relevern og kontrollanlegg, selv om NORPEC sikret seg det meste av fagkompetansen.
28. november var Jacobsen Elektro konkurs. Uken etter var NORPEC AS i gang. De 33 ansatte satt med kjernekompetansen innen relevern, men hadde ikke tilgang til utstyr og programvare de hadde brukt få dager tidligere.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta Sønnico AS, som leverer tekniske tjenester og løsninger innenfor blant annet elektro og energi.
​Kjøper gründerselskap for å satse på energieffektivisering i bedriftsmarkedet.
Ved utgangen av 4. kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 34,4 TWh.
Alt nett nord for Romsdalsfjorden helt til Saltfjellet bør underlegges en felles DSO-funksjon, ifølge Tensio.
Lyse Fiberinvest, Haugaland Kraft, BKK Digitek og andre partnere har signert en avtale med selskapet Xtera om å prosjektere og installere en 700 kilometer lang fiberkabel mellom Norge og England.
Målt i løpende verdi kom utførte investeringer i kraftforsyning opp i 39 milliarder kroner i 2019, ifølge SSB.
Reguleringsmyndigheten for energi vil analysere selskapenes avanse og lønnsomhet for å måle konkurransetrykket i sluttbrukermarkedet for strøm.
Helgeland Krafts årsresultat for 2019 preges av lavere kraftproduksjon og lavere kraftpriser enn året før. Men selskapet forventer at 2020 blir betydelig tøffere.
Onsdag ble avtalen signert.
I går skrotet regjeringen Kraftskatteutvalgets forslag, men med klimamessige begrunnelser er det fortsatt nødvendig med endringer i grunnrenteskatten for vannkraft.
Regjeringen går ikke videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.
Stein og grus i vannveiene koster kraftprodusentene millioner i havarier og vedlikehold. En ny modell skal øke forståelsen av problemet.  
Etter et års drift kan Elhub se tilbake på håndtering av 30 milliarder måleverdier og 1,5 millioner leverandørbytter.
Ketil Tømmernes er ansatt som administrerende direktør i BKK Nett.
– Det er positivt at nettselskapene nå finner sammen i større enheter, over kritisk størrelse. Det gir dem muligheten til å bygge opp kritisk kompetanse, sier Enova-sjef Nils Kristian Naksktad.
Skagerak Energi dobler resultat etter skatt til 2 152 millioner kroner i 2019, til tross for lavere kraftpriser og mindre kraftproduksjon.