Illustrasjon av strømforbruk som kan gjøres tilgjengelig i et fleksibelt strømmarked. Illustrasjon: Agder Energi

Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.

NorFlex-prosjektet består av ett overordnet demonstrasjonsprosjekt og piloter i avgrensede geografiske områder. Kontraktene som nå er tildelt, gjelder pilotprosjektet i Agder-regionen. Målambisjonen for Agder Energi er å gjøre tilgjengelig og bruke minst 10 megawatt fleksibilitet i løpet av prosjektperioden på tre år, ifølge en pressemelding fra konsernet.

For å oppnå målet har Agder Energi inngått avtaler med sju selskaper som til sammen skal skaffe tilgang til over 40 megawatt fleksibilitet fra 1400 kunder. Tilbyderne skal levere fra en rekke forskjellige kilder, som batterier, elkjeler, elbilladere, ventilasjon og varmeenheter.

Den største tilbyderen i volum er Entelios, som skal frigjøre fleksibilitet fra nærings- og industrikunder. Istad Kraft og Meshcrafts skal levere fra både husholdninger og næringskunder, mens Noova og Ishavskraft skal levere fra næringskunder. Tibber og Futurehome skal utnytte fleksibilitet fra husholdningskunder.

Disse selskapene har i tillegg med seg lokale, nasjonale og internasjonale teknologileverandører og samarbeidspartnere, som skal bidra i ulike deler av leveransen. Totalt er 18 selskaper involvert, ifølge pressemeldingen.

 

Fakta:

I NorFlex-prosjektet skal energiaktørene Agder Energi, Statnett, Glitre Energi, og NODES sammen teste ut ulike teknologiske løsninger for å utløse mer fleksibel strømbruk hos kundene. NorFlex består av ett overordnet demonstrasjonsprosjekt og piloter i avgrensede geografiske områder, kalt Demo Glitre og Demo Agder. Her skal aktørene prøve ut ulike teknologiske løsninger for et fleksibelt marked. Prosjektet ble tildelt støtte av Enova i 2019 og vil løpe til april 2022.

Kilde: Agder Energi