Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi, er fornøyd med den nye utbyttemodellen for selskapet. Foto: Østfold Energi 

Fra 1. januar er Viken største eier i Østfold Energi, men samlet får kommunene i Østfold den største aksjeposten.

Det siste året har det vært stor debatt i de politiske miljøene om hvordan aksjene til Østfold fylkeskommune skulle fordeles.  Nå er avtalen på plass. Løsningen ble et kompromiss der halvparten av aksjene til Østfold fylkeskommune blir fordelt på kommunene i Østfold, mens den andre halvparten blir overført til nye Viken fylkeskommune, ifølge en pressemelding fra Østfold Energi 

– Vi ønsker Viken velkommen som største eier og ser frem til et langt og godt samarbeid. I tillegg er det gledelig at samtlige kommuner i Østfold-regionen nå har en aksjepost i selskapet, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi. 

Ny omfordeling av aksjene i 2032

Ti prosent av Østfold fylkeskommunes eierandel overdras til kommunene i Østfold fra januar, og aksjene fordeles ut fra folketallet i kommunene. Om 12 år – i 2032 – vil ytterligere 30 prosent av Østfold fylkeskommunes eierandel fordeles på kommunene i Østfold. Disse to overføringene vil bli gjort vederlagsfritt til kommunene. 

Kommunene i Østfold vil også få mulighet til å kjøpe ytterligere ti prosent av Østfold fylkeskommunes eierandel i 2032. Kommunene vil da få en eierandel på 75 prosent, opplyses det i pressemeldingen

Østfold Energi utbetalte i 2019 et utbytte på 130 millioner kroner til eierne. 
 

Dette er den nye eierstrukturen i Østfold Energi:

 • Viken fylkeskommune: 45 %  
 • Sarpsborg kommune: 15,23 %  
 • Indre Østfold kommune 10,74 % 
 • Moss kommune: 7,96 %  
 • Halden kommune: 7,67 %  
 • Fredrikstad kommune: 5,66 %
 • Våler kommune; 1,52 %  
 • Aremark kommune: 1,45 %  
 • Marker kommune: 1,49 %  
 • Skiptvet kommune: 1,49 %  
 • Aurskog Høland 1,44 %  
 • Rakkestad 0,14 % 
 • Råde 0, 13 % 
 • Hvaler 0, 08 %