-Det er grunnrenteskatten som hindrer oppgradering av vannkraftverken. Det er på tide at den reformeres og igjen blir en skatt på superprofitten i det enkelte kraftverk, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

I går skrotet regjeringen Kraftskatteutvalgets forslag, men med klimamessige begrunnelser er det fortsatt nødvendig med endringer i grunnrenteskatten for vannkraft.

Bak denne utfordringen står 21 organisasjoner med interesser knyttet til de klima- og miljømessige utfordringene. Nå ber Energi Norge, sammen med Landsssamanslutninga av Vasskraftkommunar, om et møte med finansminister Jan Tore Sanner om kraftskattesaken, ifølge en pressemelding fra Energi Norge.

I pressemeldinger sier Energi Norge seg fornøyd med at regjeringen har skrotet Kraftskatteutvalgets forslag om å kutte i eiendomsskatten og fjerne andre ordninger som gir vertskommunene inntekter fra vannkraften.

– Det er imidlertid ikke disse ordningene som står i veien for oppgradering av vannkraftverkene. Det er grunnrenteskattens utforming som hindrer en slik utvikling, og på dette punktet bringer regjeringen ikke noe nytt, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge, og oppfordrer samtidig regjeringen til å ta tak i utvalgets analyser og endre grunnrenteskatten slik at den ikke hindrer økt produksjon av fornybar energi.

I brevet heter det at økt produksjon av fornybar energi er avgjørende for å stoppe klimaendringene, og at oppgradering av vannkraftverk gir mer fornybar energi uten nye naturinngrep. Det vises i brevet til at både kraftselskapene og vertskommunene er enige om at det viktigste hinderet for reinvesteringer i norsk vannkraft er dagens innretning på grunnrenteskatten.

– Samtlige partier på Stortinget har programfestet at de ønsker mer kraft fra eksisterende vannkraftverk. Nå er det på tide at Stortinget leverer på dette. Grunnrenteskatten må reformeres slik at den igjen blir en skatt på superprofitten i det enkelte kraftverket, mens ordinær avkastning skjermes. Slik var det før 2007, så dette er ferdig utredet, sier Kroepelien.