Med verktøy fra TargetEveryones effektiviserer Fjordkraft jakten på nye kunder. Foto: Fjordkraft

Med Cloud Explorers og PRISM skal Fjordkraft bli mer effektive i jakten på nye kunder.

Avtale er inngått med TargetEveryones, som eier Cloud Explorers og PRISM. PRISM-plattformen leveres med markedsdata for identifisering av kunder. Dette gjør det mulig å gjennomføre kampanjer med en betydelig grad av presisjon, ifølge en børsmelding.

Verktøyene fra TargetEveryones legger til rette for rask og enkel gjennomføring av markedskampanjer, segmentert og målrettet mot definerte kundegrupper, opplyses det i meldingen.