Komposittstolpene er utrustet med ulike sensorer som måle forskjellige parametere, som temperatur, belastning og ikke minst mekaniske utslag. Foto Agder Energi Nett

Til nå har Agder Energi Nett brukt komposittstolper i noen få prosjekter i regionalnettet. Nå er stolpetypen også testet i distribusjonsnettet.

14 komposittstolper har i et år vært plassert i en testinstallasjon på en 22 kV-linje i Lillesand, med gode erfaringer, ifølge en melding på Agder Energi Netts nettside.

− Når vi ønsker å teste ut komposittstolper også på lavere spenningsnivå, handler dette mye om HMS. Kreosotimpregnerte stolper er ikke bra for montørene og miljøet. Kreosotstolper kommer nok til å bli forbudt på sikt, men i dag finnes det ikke nye impregneringsmetoder som gir samme levetid, så derfor ønsker vi å ta i bruk nye innovative løsninger, sier Terje Taraldsen, driftsleder i Agder Energi Nett.

Stolpene i Lillesand er en pilotinstallasjon, og det er komposittprodusenten OPS Composite Solutions i Kristiansand, som Agder Energi Nett har samarbeidet med i dette prosjektet, som har produsert stolpene. Selv om komposittstolpene i seg selv er dyrere enn kreosotimpregnerte trestolper, trenger ikke kompositt bli dyrere totalt sett, ifølge meldingen.

− Hvis det er rett topografi i linjetraseen, kan spennlengder økes og antall stolper dermed reduseres. En linje med komposittstolper kan dessuten bli rimeligere enn trestolper i mange tilfeller, hvis en betrakter linjens totalkostnad inklusive levetidskostnadene. Vi slipper dessuten å iverksette tiltak for å håndtere kreosotavrenning på alle prosjektlagringsstedene, sier Terje Taraldsen.

En annen mulighet med bruk av komposittstolper, er at stolpene kan utrustes med ulike sensorer som måler forskjellige parametere, som temperatur, belastning og ikke minst mekaniske utslag.