Til Hammerfest Energi Nett skal Goodtech levere ny transformatorstasjon med tilhørende koblingsanlegg. Foto: Goodtech

Hammerfest Energi Nett investerer 18 millioner kroner i oppgradering av Breivikbotn transformatorstasjon i Hasvik kommune.

Det dreier seg om ny transformatorstasjon med tilhørende koblingsanlegg, som vil erstatte en provisorisk transformatorinstallasjon på 66kV/22kV. Eksisterende anlegg har er gammelt, og mangler bryter- og vernfunksjoner, noe som ikke tilfredsstiller dagens krav og standarder, ifølge en pressemelding fra Goodtech.

Goodtech vil stå for engineering, montasje og idriftsettelse, mens bygget vil leveres som en separat entreprise. Kontraktsverdien er på ca 18 millioner kroner, og leveransen skal ferdigstilles i 4. kvartal 2020, opplyses det i pressemeldingen.