Hydro på Magnor har valgt bort SF6-anlegg i sin strømforsyning, og installert et høyspenningsanlegg uten skadelige påvirkninger av mennesker eller miljø. Foto: Hydro

Hydro Aluminium på Magnor har valgt å erstatte SF6-anlegg med et mer klimavennlige høyspentanlegg.

Det nye anlegget, som forsyner Hydros pressverk på Magnor med strøm, er vurdert som det beste innen tilgjengelig teknologi, tilnærmet vedlikeholdsfritt og uten skadelige påvirkninger av miljø eller mennesker, ifølge en pressemelding fra Eaton.

SF6-gass blir brukt til å kvele og slukke farlige lysbuer som kan oppstå i elektriske anlegg. Dersom disse lysbuene ikke slukkes raskt, kan det oppstå brann. SF6-gass er derimot svært skadelig dersom den slippes ut i atmosfæren.

– SF6-gass er nesten 23 000 ganger mer skadelig for miljøet enn CO2, og energibransjen er den eneste næringen i Norge der bruken av SF6 fortsatt er tillatt, sier Jon Helsingeng, administrerende direktør i Eaton.