havvind
Illustrasjonsfoto. Foto: ABB

Norsk Industri går inn for at det etableres en nasjonal ambisjon om 3GW installert havvindkraft innen 2030.

Det var på konferansen Industri Futurum i Oslo at et arbeidsutvalg i Norsk Industri presenterte sine ambisjoner for havvindutbygging, går det fram i en  melding på bransjeorganisasjonens nettside. 

Leverandørindustrien skal videreutvikles slik at Norge kan ta en betydelig andel av det framvoksende havvindmarkedet.

Sentralt i anbefalingene står helhetlig utvikling av infrastruktur for overføring av energi til internasjonale sluttbrukere, og at oppgaver knyttet til dette samles og ivaretas av et eget statlig organ. Videre er det viktig at det etableres forretningsmodeller som kombinerer Norges naturgitte fordeler innenfor vind- og vannkraft til å skape merverdier gjennom salg av balansert kraft.

Arbeidsutvalget poengterer at Norge bør bygge en posisjon som en vesentlig eksportør av hydrogengass til Europa, samt styrke Norges energi- og industripolitiske engasjement mot EU slik at Norges vindressurser blir en stor del av EUs behov for 450 GW fornybar kraft innen 2050.