Direktør Conner Prochaska (f.v) fra US Department of Energy og statssekretær Odd Emil Ingebrigtsen signerte en intensjonsavtale om samarbeid på vannkraftforskning mellom USA og Norge under Hydropower Summit i Trondheim tirsdag. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

Norge og USA har inngått avtale om å styrke samarbeidet innen vannkraftforskning, med FME HydroCen som nær partner.

Vannkraftavtalen ble underskrevet under Hydropower Summit-konferansen, som i disse dager pågår i Trondheim, ifølge pressemeldinger fra OED og HydroCen.

På konferansen diskuterer forskere fra NTNU, SINTEF og NINA konkrete forskningsprosjekter som de to landene kan samarbeide om. Det går blant annet på teknologiske utfordringer, miljøutfordringer og datamodeller for vannkraftplanlegging, opplyses det i pressemeldingene.

På Hydropower Summit deltar også folk fra Verdensbanken, NORAD, IRENA, IEA, samt forskere, politikere og bransjefolk fra EU, Sverige, Sveits, Østerrike og Australia. Konferansen samler et hundretalls deltagere fra det internasjonale vannkraftmiljøet.

Statssekretær Odd Emil Ingebrigtsen signerte intensjonsavtalen om samarbeid innen vannkraftforskning på vegne av regjeringen. Direktør Conner Prochaska fra US Department of Energy signerte på vegne av USA.

HydroCen er et forskningssenter på miljøvennlig energi (FME) og er 50 prosent finansiert av Forskningsrådet. Direktør i Forskningsrådet, Rune Volla, er imponert over at amerikanerne tok kontakt med forskningsmiljøet.

– Det er veldig vanskelig å få til samarbeid med USA på toppnivå som dette, rett og slett fordi det er så utrolig mange som ønsker å samarbeide med dem, sier Volla i forbindelse med inngåelsen av avtalen.