nett
Foto: BKK

NVE holder fast på at tilskudd er veien å gå for likere nettleie, slik de foreslo da saken ble sendt på høring.

Oppsummeringen fra høringen om likere nettleie er nå oversendt fra NVE til OED, ifølge en pressemelding fra NVE.

Høringsinnspillene viser, som Energiteknikk har omtalt, at det er ulike syn på utjevning av nettleien. NVE har ikke endret mening etter å ha lest innspillene, og direktoratet anbefaler derfor det samme som i forslaget de sendte på høring

  • Dersom det er ønskelig å innføre en utjevningsordning, er det tunge argumenter for å gjøre dette ved tilskudd til å redusere nettleien for de kundene som har høyest nettleie
  • Tilskuddsordningen bør være utformet slik at nettselskapene i størst mulig grad beholder insentivene til kostnadseffektivitet, selv om nettkundene mottar tilskudd til reduksjon av nettleien.
  • Tilskuddsordningen kan finansieres ved tildeling over statsbudsjettet eller brukerfinansieres ved en avgift.