Feilordre i døgnmarkedet kan innebære brudd på forbudet mot markedsmanipulasjon gitt i forskrift om nettregulering og energimarked, ifølge NVE. Foto: Tore Halvorsen

Feilordre i døgnmarkedet kan innebære brudd på forbudet mot markedsmanipulasjon gitt i forskrift om nettregulering og energimarked.

Dette fordi også en feilordre i døgnmarkedet etter omstendighetene kan gi, eller være egnet til å gi, uriktige eller villedende signaler om tilbud, etterspørsel eller pris på et engrosenergiprodukt, ifølge en pressemelding fra NVE.

Forbudet mot markedsmanipulasjon forutsetter ikke at handlingen er tilsiktet for å anses som brudd. Det er derfor viktig at aktørene har rutiner som minimerer sannsynligheten for feilordre, opplyses det i pressemeldingen.

Siden forbudet trådte i kraft 1. mars 2018, har RME undersøkt enkelte tilfeller av feilordre i døgnmarkedet. Feilordre kan oppstå som følge av menneskelige eller tekniske feil knyttet til budgiving. Eksempler på dette er salgsordre som ved feil er lagt inn som kjøpsordre, eller manglende ordre som følge av tekniske feil, ifølge meldingen.

Reglene om markedsadferd og forbudet mot markedsmanipulasjon skal sikre samfunnsøkonomisk effektive priser og tillit til prisdannelsen. Markedet er potensielt skadelidende uavhengig av om handlingen er tilsiktet eller ikke.

En handelsordre vil være markedsmanipulasjon dersom den gir eller er egnet til å gi et signal som er uriktig eller villedende. Det er ikke et skarpt skille mellom hva som vil være henholdsvis et uriktig og et villedende signal, og det vil kunne være overlapp mellom de to alternativene, ifølge meldingen.