Omexom

Omexom Norge har av Hafslund Nett fått i oppdrag å oppgradere Ulven innføringsstasjon sentralt i Oslo.

Ulven innføringsstasjon er påvirket av økende kortslutningsnivåer i regionalnettet. Dette vil føre til at dagens anlegg ikke har tilstrekkelig kortslutningssikkerhet. Arbeidet starter nå i februar, og skal være sluttført i november i år, ifølge en melding på hjemmesiden til Omexom.

Arbeidet Omexom Norge skal utføre består bl. a. av fullstendig oppgradering av 47 kV-anlegget for 14 bryterfelt og ett seksjoneringsbryterfelt, inkludert bytte av skillebrytere i tre kondensatorbatteri-bryterfelt, demontering av materiell i seks bryterfelt som ikke er i drift, bytte av skillebrytere i åpent 11 kV bryteranlegg, demontering av 11 kV-anlegg som ikke er i drift, demontering av trykkluftanlegg, vegg-gjennomføringer, nødvendige utvidelser og tilpasninger til kontrollsystemet og jording av nye anleggsdeler, opplyses det i pressemeldingen

Noen av feltene på anlegget eies av Statnett, som i forbindelse med oppgraderingen utfører arbeidene på disse feltene selv.