Sammenlignet med 2018 var strømprisene marginalt høyere i 2019. Foto: Tore Halvorsen

Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdninger i 2019 var 48,7 øre/kWh, marginalt høyere enn 2018.

Høyere strømpriser i første halvdel av 2019, og da spesielt i første kvartal sammenlignet med året før, bidro til at strømprisen endte marginalt over nivået i 2018, ifølge en pressemelding fra SSB.

Den totale strømprisen for husholdninger var i gjennomsnitt 115,9 øre/kWh i 2019. Det er i underkant av 1 prosent høyere enn i 2018, og også et rekordhøyt nivå. Av dette utgjorde kraftprisen 48,7 øre/kWh, nettleien 30 øre/kWh og avgifter 37,2 øre/kWh.

Husholdningene med variabel pris kontrakter hadde i gjennomsnitt den dyreste kontraktstypen i 2019 med en pris på 55,7 øre/kWh. Den laveste strømprisen hadde de med eldre fastpriskontrakter. Prisen for disse kontraktene var 35,8 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, opplyses det i meldingen.

Videre fremgår det av SSB-meldingen at gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 44,6 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie i 2019. Det er 0,3 øre/kWh lavere enn året før. Strømprisene for industri, eksklusiv kraftintensiv industri gikk noe ned fra 2018 til 2019, men lå fortsatt på et høyt nivå historisk sett. Gjennomsnittsprisen i 2019 var 42,7 øre/kWh.

Den gjennomsnittlige prisen eksklusive avgifter og nettleie til kraftintensiv industri var 32,2 øre/kWh i 2019. Til sammenligning var denne strømprisen 31,6 øre/kWh i 2018.