I disse to lokalsamfunnene, Senjahopen og Husøy, skal fremtidens energisamfunn skapes. Foto: Ishavskraft.

Sist uke var den offisielle åpningen av prosjektet «Smart Senja – Fremtidens energisamfunn», et innovasjonsprosjekt som åpner for fremtidens energiløsninger.

I prosjektet utforskes en helt ny måte å bruke strømmen på, både i hjemmet og i de energitunge bedriftene. Gjennom et fleksibilitetsmarked får kunder muligheten til å selge strømmen de ikke bruker på gitte tidspunkt i døgnet, hvor det er behov i strømnettet, ifølge en pressemelding fra Ishavskraft.

Med en rivende utvikling innenfor fiskeri, reiseliv og turisme har Nord-Senja et behov for strøm som er større enn det strømnettet klarer å levere i dag. Mer utfordrende blir det med fiskeribedriftenes utviklingsplaner, hotellsatsingen på Husøy og elektrifiseringen, fremholdes det i pressemeldingen.

Prosjektet er i gang med å teste utkobling av varmvannstanken og nedjustering av temperaturen i gulvvarmen, for å frigi effekt når fiskeriene kjører produksjonen for fullt.

– Tidligere var det vanlig å bygge ut og forsterke nettet ved kapasitetsbehov. Nå ser vi på innovative løsninger for å utnytte eksisterende kapasitet i nettet, samtidig som vi tester smart strømstyring, lokal strømproduksjon fra solenergi og batterilagring, sier Tom Eirik Olsen, handelssjef i Ishavskraft.