Januar 2020 ble den våteste noensinne her i landet. Foto: Magne Meteorologisk Institutt.

Årets januar ble den våteste og nest varmeste noen gang registrert for landet som helhet.

Det kom nesten dobbelt så mye nedbør i januar 2020 som normalt. Månedsnedbøren var på hele 95 prosent over det den var i normalperioden. Den gamle rekorden var på 85 prosent over, fra januar 2005. Noen stasjoner fikk så mye som fire ganger den normale nedbørsmengden, disse ligger i Vestland, Innlandet, Trøndelag og Nordland, ifølge en pressemelding fra Meteorologisk Institutt.

Normalperioden det sammenliknes med er den internasjonale standardperioden 1961-1990. 

Den økte nedbøren er i tråd med klimaforskernes prognoser for framtidens klima. Med stigende temperatur ventes også mer nedbør. I tillegg har det vært en spesiell værsituasjon, med milde luftmasser fra sørvest. Det har gitt en usedvanlig varm måned, ifølge meldingen.

Januar 2020 ble den nest varmeste for hele landet, med en gjennomsnittstemperatur 6,1 grader over normalen. På Østlandet ble det satt rekord for varmeste januar med en gjennomsnittstemperatur på 8,1 over snittet i normalperioden 1961-1990, opplyses det i meldingen. 

– Tendensen er klar. Vintrene blir mildere, og selv om vi fra tid til annen får en god, gammeldags vinter, vil det gå lenger tid mellom disse, sier Jostein Mamen, klimaforsker ved Meteorologisk Institutt.