På havneanlegget på Øra i Fredrikstad skal det bygges mye nye solceller. Foto: Borg Havn

Borg Havn i Østfold kan bli selvforsynt med energi ved hjelp av vindkraft.

Borg Havn IKS skal bli utslippsfri og selvforsynt med energi innen 2030. Nå skal de utrede om de kan bruke vindkraft, sammen med solceller og batterier for å nå målet. Østfold Energi og Zephyr er noen av de som skal være med å utvikle løsningen. Prosjektet har fått støtte av Enova og Østfold Energi er med som partner, ifølge en pressemelding fra Østfold Energi.

Prosjektet som skal konseptutrede småskala vindkraft har fått i underkant av 400.000 kroner i støtte av Enova. Planen er å bygge en vindmølle på Borg havn sin eiendom på Øra i løpet av de neste tre årene. Samtidig jobber Borg Havn med et annet Enova-støttet prosjekt for å få på plass solcelle-energi og batterilagring, opplyses det i pressemeldingen.

Borg Havn IKS er et interkommunalt selskap (IKS) med formål om å samordne all kommunal havnevirksomhet i eierkommunene Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler. Østfold Energi og Zephyr skal primært bidra med kompetanse på vindkraft og energisystemer.

 -Prosjektet er spesielt relevant for oss fordi vi får testet ut en løsning som kombinerer flere energikilder. Vind og sol kan potensielt gi havnen all den energien de trenger, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Prosjektet «Grønn vindenergi i symbiose med industrien» er et samarbeid mellom Østfold Energi AS, Borg Havn IKS, Smart Innovation Norway AS, Zephyr, AS, Cowi AS, Nordic Media Lab, Østfoldforskning og LCA.no