vindturbiner

Vindturbinene er trolig årsaken til at innbyggerne i Berle mistet TV-signalene. Nå gir NVE vindkraftselskapet tre uker på å ordne opp.

Det er NRK.no/Vestland som skriver dette. Blir ikke feilen rettet, kan det bli aktuelt å stanse turbinene, skriver NVE i et brev som er sendt til vindkraftselskapet Falck Renewables Wind.

Ifølge NRK viser brevet fra NVE til målinger som bekrefter at Henny vindkraftverk forstyrrer TV-sendinger i Berle og Sørgulen.

– I forbindelse med konsesjonsbehandlingen ble det vurdert som lite sannsynlig at radio- og TV-signalene vil bli påvirket. Men vi satte som vilkår at dersom dette likevel viser seg å være et problem på et senere tidspunkt, skal det iverksettes tiltak, sier fungerende seksjonssjef Anne Johanne Kråkenes i NVE til NRK.

Ifølge NRK har Falck Renewables Wind i et brev bekreftet at de vil iverksette tiltak som kan løse problemene med manglende TV-signaler.