Gjuvåa kraftverk bygges midt i Tuddal sentrum. Store vindusflater skal gi innsyn i vannkraftproduksjonen. Illustrasjon: Skagerak Kraft

Skagerak Kraft har satt spaden i jorden for Gjuvåa i Tuddal i Telemark.

Kraftverket får en årlig produksjon på 14,5 GWh, og investeringen har en ramme på 75 millioner kroner, ifølge Skageraknytt.

Kraftverket skal utnytte fallet på 283 meter mellom Nybru og Tuddal sentrum, og dette gjøres ved å lede vannet gjennom en 2,1 kilometer lang rørgate, opplyses det i meldingen.

Gjuvåa kraftverk bygges midt i Tuddal sentrum. Store vindusflater skal gi innsyn i vannkraftproduksjonen. Selve bygget kles i materialer med grønn profil, med yttervegger i treflis av brent malmfuru, som gir assosiasjoner til kledning som vanligvis benyttes på stavkirker.

– Bygging lar seg gjøre fordi arbeidet med Gjuvåa kraftverk i stor grad benytter seg av lokal arbeidskraft, som alle gjør sine sikkerhetstiltak i situasjonen vi står i, sier prosjektleder Henrik Wennerstrand i Skagerak Kraft, med henvisning til korona-situasjonen.