Samferdselsminister Knut Arild Hareide mottok torsdag forslag til elflyprogram av luftfartsdirektør Lars Kobberstad og konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen. Foto: Frøydis Tornøe/Samferdselsdepartementet

Norge skal være arena for utvikling, testing og tidlig implementering av elektriske fly, og i 2030 kan de første ordinære innenriks ruteflygningene her i landet være elektriske.

I en rapport fra Avinor, som ble overrakt samferdselsminister Knut Arild Hariede i dag, foreslås det blant annet at Norge skal være arena for utvikling, testing og tidlig implementering av elektriske fly. Videre fastslår rapporten at innen 2030 kan de første ordinære innenriks ruteflygningene i Norge være elektriske, ifølge en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

– Luftfart er inne i en spennende utvikling der ny teknologi kan gi helt nye muligheter for redusert miljøbelastning. Elektrifisering kan spille en viktig rolle i det grønne skiftet i luftfarten, nå i første omgang særlig på korte strekninger som vi har mange av på kortbanenettet i Norge, sier Hareide i meldingen.

Regjeringen ønsker at Norge skal gå i front for en mer miljøvennlig luftfart, og flere virkemidler er allerede i bruk. Blant annet er luftfart i EØS-området med i EUs kvotehandelssystem, og innenriks luftfart er pålagt CO2-avgift.

Fra 1. januar i år er det krav om at minst 0,5 prosent av alt omsatt jetdrivstoff skal være avansert biojetdrivstoff. Teknologisk utvikling, et mer effektivt luftrom og økt bruk av bærekraftig biojetdrivstoff vil, skal kunne bidra til å få ned utslippene.

Forslaget til elflyprogram skal nå ut på høring.