kjetil lund
Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.
Foto: NVE

For å håndtere situasjon med økt spredning av koronavirus.

  • Tekst logo
  • Øyvind Lie

– NVE har i dag hatt gjennomgang med de sentrale aktørene i landets kraftforsyning og fått bekreftet at alle er godt forberedt til å håndtere eventuelle smitteutbrudd. Driften går som normalt, med noen tilpasninger for å ta høyde for at situasjonen kan utvikle seg, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en melding på direktoratets nettside.

NVE har ansvaret for å samordne beredskapsplanleggingen, og skal lede landets kraftforsyning under beredskapssituasjoner. For det formålet er det etablert en landsomfattende organisasjon – Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) – som består av NVE og de virksomhetene som står for kraftforsyningen. Det omfatter alle enheter som eier eller driver kraftproduksjon med tilhørende vassdragsregulering, overføring og distribusjon av elektrisk kraft og fjernvarme.

Også NVEs egen virksomhet er forberedt på eventuelle utbrudd, og gjennomfører en rekke tiltak for å begrense smitteomfanget. Det innebærer ifølge meldingen både økt hjemmekontorbruk, utsettelse eller avlysning av arrangementer og sterkt redusert reisevirksomhet.

– Vi følger helsemyndighetenes råd, og gjør en rekke tiltak for å begrense smitteomfanget. Samtidig sikrer vi kapasitet for de samfunnskritiske funksjonene NVE har, knyttet både til kraftforsyning og naturfare, sier Lund.