Glitre Energi, med konsernsjef Pål Skjeggestad ved roret, levert et positivt resultat i fjerde kvartal 2019. Foto: Tore Halvorsen

Glitre Energi fikk i fjerde kvartal 2019 et resultat etter skatt på 201,3 millioner kroner, mot 107,9 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

Kraftproduksjonen i Glitre Energi-konsernet var i fjerde kvartal på 542 GWh, fem prosent lavere sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2018. For året sett under ett ble kraftproduksjonen på 2 282 GWh, som er åtte prosent lavere enn estimert normalårsproduksjon på 2 483 GWh, ifølge en børsmelding fra Glitre Energi.

For de enkelte segmentene hadde Vannkraftproduksjon og Kraftnett svakere resultater enn fjoråret, mens segment Marked hadde et noe bedre resultat.

I meldingen opplyses det også at regnskapet for fjerde kvartal er påvirket av en urealisert gevinst på på 81,6 millioner kroner knyttet til fusjon mellom Viken Fiber og Fiber 1, hvorav 31 millioner kroner inngår i resultat fra tilknyttede selskaper.

Glitre Energi Strøm nådde en milepæl da de passerte 50.000 strømkunder i august 2019.