Askos elektriske og autonome fraktefartøy var et av mange Enova-prosjekt som fikk støtte i 2019 Illustrasjon: Naval Dynamics

Men koronakrisen kan bremse prosjektene.

2019 ble et rekordår for Enova-støtte til virksomheter og forbrukere. Det ble bevilget 5,6 milliarder kroner til nesten 22 300 energi- og klimaprosjekter.

– 1 484 prosjekter i norske virksomheter med samlede tilsagn på 5,2 milliarder kroner er ny rekord for oss, målt både i antall og kroner. Sistnevntes rekord er satt med drahjelp av en annen milepæl, nemlig støtten på 2,3 milliarder kroner til verdens største flytende havvindpark – det største enkelt-tilsagnet til Enova noensinne, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i pressemelding.

I fjor utbetalte Enova til sammen 334 millioner kroner i støtte til 20.789 energitiltak i norske hjem. Begge tallene er historisk høye. 

Utslippsfrie bygg også viktig for omstillingen

2019 var det siste året med direkte klimagassutslipp fra norske bygg, etter at forbudet mot fossil oljefyring trådte i kraft 1. januar 2020. 

– Men selv utslippsfrie bygg har en viktig oppgave også i den videre omstillingen. Vårt fokus i byggsektoren fremover blir å redusere energibruken og begrense belastningen på strømnettet gjennom effektreduserende tiltak, sier Enova-sjefen.

Et utfordrende år i vente

– Slik vi ser det, utgjorde den samlede aktiviteten i 2019 et viktig steg mot lavutslippssamfunnet. Et steg i riktig retning er imidlertid av mindre verdi uten stegene som følger etter, og med den pågående koronasituasjonen er det en risiko for at pågående prosjekter mister gjennomføringskraft.

Enova er forberedt på at det kan bli både forsinkelser og kanselleringer, og lover å være en fleksibel samarbeidspartner i en utfordrende tid.

– Vi vet at dette er en meget krevende periode for mange av dem vi samarbeider med i næringslivet, og det er av avgjørende betydning at når aktiviteten kommer opp i full fart igjen, er det med fortsatt fokus på å omstille Norge til et lavutslippssamfunn, sier Nakstad.