brødbølfoss
Montasje av rørgate til Hafslund Ecos småkraftverk på Brødbølfoss. Foto: Ole-Johnny Myhrvold

Brødbølfoss kraftverk har stått stille siden jul 2018 på grunn av lekkasje på en splitter ny rørgate. Leverandøren avviser produksjonsfeil.

  • Atle Abelsen

Lekkasjer i skjøtene i eldre rørgater er ingen sjeldenhet. Men at helt nye rørgater lekker, og at lekkasjen oppstår midt på røret, er sjelden kost. Det opplevde Eidsiva, nå Hafslund E-CO, da det i fjor oppsto lekkasje i en seksjon av rørgata i åpent lende i Brødbølfoss i Kongsvinger kommune. Selskapet hadde nettopp byttet ut den siste seksjonen på 400 meter av de gamle trerørene. De nye rørene er av kompositt.

Stått i et år

Kraftverket på 2,7 MW, med en årlig produksjon på 13 GWh, har stått siden jul 2018 på grunn av lekkasjen.

Kommunikasjonssjef i selskapet, Ragnhild Abrante, skriver i en e-post til Energiteknikk at lekkasjen skyldes en produksjonsfeil. Arbeidet med å bytte ut rørene med feil starter nå i mars og avsluttes etter planen i løpet av sommeren.

– Vi har en pågående prosess mot leverandøren av rørene, men vi kan eventuelt komme tilbake med mer informasjon når situasjonen er nærmere avklart, skriver hun i e-posten.

Bestrider årsaken

Hos leverandøren Encono er daglig leder Nils Olav Midtlien tilbakeholden med å kommentere hendelsen konkret, i og med at de er inne i en prosess med kunden omkring ansvarsforhold rundt det som har skjedd.

– Men vi mener dette verken skyldes produksjonsfeil eller skade under transport, sier han.

Midtlien peker på at de har levert tilsvarende rør fra den rumenske produsenten Superlit til rundt 40 andre norske kraftverk, der alle – med ett unntak – har vært fornøyde.

– Unntaket var en plass der entreprenøren mistet en stein på 60 kg inne i røret. Det oppsto skader på rørgaten som ikke ble tilfredsstillende reparert umiddelbart, men det ble heller ingen sak av det i ettertid, sier han.

Byttet hele rørgata

Arbeidet med å bytte ut den gamle seksjonen med rørgater av tre i Brødbølfoss fra 1967 har pågått i lengre tid. I 2018 ble den siste delen skiftet ut. Hele prosjektet har kostet rundt 20 millioner kroner. Da er hele rørgata på 1200 meter skiftet ut med nye rør i kompositt, på mellom 2,2 og 2,4 meter i diameter.

Brødbølfoss-kraftverket ble bygget så tidlig som i 1921 og modernisert i 1976. Det har i dag to francisturbiner, og utnytter et fall på 50 metter mellom Gylterudsjøen og Utgardsjøen. Kraftverket har Varaldsjøen og Møkeren som magasiner. Møkeren reguleres mellom 175 og 174 moh.