-Vi har store forventninger til Volue, som løser utfordringer knyttet til vår tids største megatrend: Det massive skiftet fra fossil til fornybar energi, sier administrerende direktør Ørjan Svanevik i Arendal Fossekompani. Foto: Arendal Fossekompani.

Arendal Fossekompani samler selskapene Powel, Scanmatic, Markedskraft og Wattsight i det nye Volue-konsernet.

Bakgrunnen for etableringen av Volue er at kraftmarkedet gjennomgår fundamentale endringer. Regulerbare energikilder fases ut til fordel for ikke-regulerbare energikilder. Overgangen skjer parallelt med en elektrifisering av samfunnet for å redusere klimagassutslipp, hvilket øker kompleksiteten i energisystemet, ifølge en børsmelding fra Arendal Fossekompani.

Volue samler Trondheim-selskapet Powel og Arendal-selskapene Scanmatic, Markedskraft og Wattsight i ett internasjonalt konsern opplyses det i børsmeldingen. I sum har selskapene store, etablerte posisjoner i det europeiske energimarkedet, med et naturlig tyngdepunkt i Norden. Volue hadde i 2019 proforma driftsinntekter på 800 millioner kroner, 500 ansatte og mer enn 2000 kunder i 44 land.

Volue blir en systemtilbyder som bygger på sensorteknologi og datafangst fra Scanmatic, og industrielle programvareløsninger fra Powel, som Europas største kraftprodusenter allerede bruker for å optimalisere driften og maksimere verdien av sine ressurser og infrastruktur. Dette kobles med Wattsights ledende analysemiljø for det europeiske kraftmarkedet, og Markedskrafts handel og forvaltning av kraftporteføljer, skriver Arendal Fossekompani i børsmeldingen, og legger til:

De fire selskapene vil sammen styrke Volues evne til å digitalisere andre industrier, som for eksempel kraftdistribusjon, vann og avløp, utbygging av infrastruktur, forsvar, transport, offshore og maritime operasjoner.

-Vi har store forventninger til Volue, som løser utfordringer knyttet til vår tids største megatrend: Det massive skiftet fra fossil til fornybar energi. På sikt vil vi vurdere å børsnotere Volue, sier administrerende direktør Ørjan Svanevik i Arendals Fossekompani.