Konserndirektør Grethe Høiland (t.v.) i Lyse og havnedirektør Merete Eik i Stavanger. Foto: Marie von Krogh/Lyse

Stavangerregionen Havn og Lyse vil etablere et felles selskap som skal lage løsninger for å lade hurtigbåter ved kai, og legge strøm fra land til cruiseskip og andre større fartøyer.

De to regionale selskapene har valgt en skrittvis framrykning, og vil innen 1. september 2020 ha klar konklusjonene fra et forprosjekt for elektrifisering av havneområdene i Stavanger sentrum. Målet er en utslippsfri havn.

En beslutning om selskapsetablering vil eventuelt komme i kjølvannet av dette, ifølge en pressemelding fra Lyse.

– Vi søker nå Enova om støtte til forprosjektet. I de neste månedene skal vi se på hvilke tekniske løsninger vi vil anbefale, og hvor lade- og strømanlegg mest hensiktsmessig kan plasseres. Vi må også beregne kostnader og vurdere forretningsmodeller, sier konserndirektør Grethe Høiland i Lyse i meldingen.

Høiland framholder at vurderinger fra Lyse Elnett viser at forholdene ligger forholdsvis godt til rette for å føre fram nødvendig infrastruktur og kapasitet. Tanken er at det nye felleseide selskapet skal eie de nye anleggene. Bygging og muligens drift av anleggene, vil bli lagt ut på anbud, ifølge meldingen.