Vannkraft er, og vil fortsatt være, en dominerende del av virksomheten til Akershus Energi, her illustrert med kraftanlegget på Rånåsfoss i Nes kommune på Romerike. Foto: Akershus Energi

Akershus Energi oppnådde i 2019 et resultat etter skatt på 194 millioner kroner, mot 189 millioner kroner i 2018.

Vannkraft- og fjernvarmeproduksjonen var i 2019 på henholdsvis 2393 GWh og 209 GWh,mot 2350 GWh og 198 GWh i 2018. Oppnådd salgspris på vannkraft i 2019 ble 367 NOK/MWh, mot 350 NOK/MWh i 2018, ifølge en børsmelding fra Akershus Energi.

– Til tross for noe høyere kostnader knyttet til omstilling og nysatsinger oppnår konsernet et bedre resultat i år enn i fjor. Dette skyldes i hovedsak noe høyere produksjon og bedre oppnådde kraftpriser, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen.

Akershus Energi-konsernet har nå seks forretningsområder: Vannkraft, Varme, Vindkraft, Energihandel, Datasenter og grønneiendom, og Ny fornybar Energi.

Vannkraften vil fortsatt være en dominerende del av virksomheten. Konsernet deltar i utbygging av Tolga kraftverk, som gir konsernet nye 50 GWh. Det vil også jobbes med å finne gode samarbeidsløsninger i vassdragene hvor konsernet har anlegg, for å optimalisere drift og hente ut synergier.