stolpe
Foto: Atle Abelsen
Foto: Atle Abelsen

I tre måneder.

  • Tekst logo
  • Øyvind Lie

Bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi kommer i et felles brev til Finansdepartementet med tre innspill til tiltak for å bedre situasjonen for energibransjen og deres kunder i koronakrisen.

De påpeker at mange av kundene til nettselskapene og kraftomsettere har fått umiddelbare likviditetsproblemer, og at bransjen ønsker å unngå at dette i neste omgang fører til stenging av strøm til kunder som kun har midlertidige problemer, knyttet til virusutbruddet.