Illustrasjon: Pixii

Elvia har valgt Pixii som leverandør av to batterier som skal benyttes i et pilotprosjekt i lavspenningsnettet.

  • Tekst logo
  • Øyvind Lie

[abform_energi]
Batteriene skal utplasseres på to utvalgte steder i det lavspente distribusjonsnettet, hvor funksjonaliteten testes ut med tanke på å utjevne effekttopper i nettet. I tillegg vil testen gi svar på hvordan avanserte batteriløsninger kan bidra til å bedre kvaliteten på strømforsyningen. Prosjektet har varighet på fem år. Redusere kostnader –...
Artikkelen er 309 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.