Stavbrønn hos IFE på Kjeller
Ifes driftssjef for lagring av brukt brensel på Kjeller, Hans-Jörg Kleemann, viste tidligere i år fram det Jeep 1-stavbrønnen på Kjeller. Bildet er tatt i 2016.
Foto: Øyvind Lie

Ifølge ny rapport.

  • Øyvind Lie

En rapport næringsminister Iselin Nybø har mottatt om rivningen av atomanleggene i Halden og på Kjeller, beregner at rivning av anleggene og tilbakeføring av områdene vil koste rundt 7 milliarder kroner, skriver Næringsdepartementet i en melding på sin nettside.

Det vil også komme kostnader på rundt 13 milliarder kroner til behandling av brukt brensel og oppbevaring av radioaktivt avfall. Hele oppryddingen vurderes derfor å kunne koste rundt 20 milliarder kroner. Det er betydelig usikkerhet rundt disse kostnadene, understreker departementet.

– Det har vært begrenset reaktorvirksomhet i Norge, men vi har kompliserte anlegg og avfall som gjør at oppryddingen kommer til å koste mye. Rapporten viser hvor kostnadskrevende og langsiktig nedbyggingen kan komme til å bli, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i meldingen.

Arbeidet beregnes å ta rundt 20-25 år. Rapporten anbefaler å rydde opp slik at det ikke er begrensninger på hva områdene kan brukes til i fremtiden. Det anbefales også å finne hurtige løsninger for brukt brensel som vil skape forutsetninger for framdrift og redusere kostnader til vakthold og beredskap.

– Vi skal rydde opp for å sikre oss mot skadelige konsekvenser for mennesker og miljø fra radioaktiv stråling fra den virksomheten som har vært. Utredningen er en del av det puslespillet som nå legges for at vi skal få en trygg og effektiv opprydding. Den skal vurderes grundig og etter planen behandles av regjeringen høsten 2020, sier Nybø.

Rapporten heter Kvalitetssikring av KVU trinn 2 Fremtidig dekommisjonering av IFEs nukleære anlegg (KS1 Dekommisjonering), og er skrevet av Atkins og Oslo Economics på oppdrag av NFD og Finansdepartementet.