vann
Foto: NVE
Foto: NVE

Satser på å ta en større andel av småkraft-markedet.

  • Øyvind Lie

BD Vasskraft blir skilt ut som eget aksjeselskap fra 1. juni i år, og får navnet Hywer AS, som skal gjenspeile selskapets fokus på «Hydropower», opplyser selskapet i en pressemelding. Hywer blir 100 prosent eid av Brødrene Dahl AS.

Hywer har 14 totalentrepriser på ferdige småkraftverk under bygging. I tillegg leverer selskapet rør og annet utstyr til et flertall av de totalt 60 prosjekta som nå er under bygging i Norge.

– Vi reindyrker satsingen og vil utvide aktiviteten ytterligere de kommende årene. Vi mener at den beste måten å gjøre dette på, er ved å opprette Hywer som et eget selskap, sier Bjarte Skår, administrerende direktør i Hywer i meldingen.

Hywer har fra starten 31 ansatte og et salg på over 500 millioner kroner årlig. Hovedkontoret vil fortsatt være lokalisert i Dale i Sunnfjord med lokalkontor i Bergen, Trondheim og Ulefoss.

I tillegg til leveranser i forbindelse med utbygginger, leverer selskapet drift og teknisk utstyr til kraftverk i drift. Hywer leverer også tunnelboring for vannvei i fjell.

– Hywer AS vil fremdeles gjennom konsernet Dahl Optimera Norge nyte godt av de synergiene og tryggheten en slik konsernstruktur gir. Og vi vil fortsette vår innovasjonstakt sammen med våre samarbeidspartnere, og fortsette å vise vår fleksibilitet og gjennomføringsevne, sier Skår.