Ladestasjoner i nord
Her kommer det elbilladestasjoner i Troms og Finnmark.
Foto: Enova

25 ladestasjoner etableres med Enova-støtte.

  • Øyvind Lie

Varanger KraftEntreprenør og Repvåg Kraftlag skal bygge ut i alt 18 ladesteder for hurtiglading av elbil i Troms og Finnmark.

– Sammen med de syv ladestedene vi ga Alta Kraftlag støtte til før påske, danner dette et grunnleggende ladetilbud i en landsdel som frem til nå har manglet dette. Vi er veldig glade for at kraftlagene i regionen har gått sammen for å realisere denne ambisjonen, sier markedssjef Astrid Lilliestråle i Enova i en pressemelding.

Repvåg Kraftlag skal etablere ladesteder i Honningsvåg, Skaidi, Olderfjord, Lakselv, Karasjok, Hammerfest og Havøysund, mens Varanger KraftEntreprenør står for utbyggingen i Hesseng, Varangerbotn, Tana Bru, Vadsø, Vardø, Roavvegieddi (Utsjok), Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Kjøllefjord og Ifjord. Investeringsstøtten fra Enova er på i overkant av 48 millioner kroner til sammen.

Hvert ladested får én lader på minimum 150 kW, én på 50 kW og to ladere på 22 kW. Kabler dimensjoneres for oppgradering til 300 kW på sikt.