Solcelle-hus
Enebolig med solceller på taket. Arkivfoto
Foto: Per Urdahl/Solel

Venter med å kutte støtte til solenergi og varmepumper.

  • Øyvind Lie

Enova varslet først at støtten til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe skulle avvikles 1. apri1. På grunn av korona-krisen ble firsten utsatt til 1. juli. Flere andre støttesatser, blant annet til solceller, skulle samtidig reduseres.

Nå varsler Enova i en pressemelding at de på grunn av koronasituasjonen har valgt å utsette disse endringene til 1. januar 2021.

– Vi ser at koronasituasjonen har skapt stor uro både i norsk økonomi og blant de boligeierne og leverandørene som skal levere produktene og tjenestene som blir berørt av disse endringene. Det er også det klare signalet vi har fått fra bransjen, og det er vanskelig å spå når dette markedet vil normalisere seg. Da er vurderingen vår at det vil være lite klokt å gjøre disse endringene allerede til sommeren, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova meldingen.

Følgende justeringer er nå utsatt til 1. januar 2021:

  • Støtte til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe avvikles.
  • Maksimal støtte til balansert ventilasjon reduseres med 5000,-
  • Støtten til solceller reduseres med 2500,-
  • Støtten til solfangere reduseres med 5000,-

Bakgrunnen for de varslede endringene er som tidligere kommunisert en positiv markedsutvikling for disse tiltakene de siste årene.

Fristen for å gjennomføre tiltakene er også forlenget fra 18 til 20 måneder som følge av koronasituasjonen, noe som også vil gjelde frem til neste år.