Coanda-inntak
Coanda-inntak.
Foto: Lars Midttun/NVE

Men eierne er likevel tilfredse.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

På grunn av et stadig økende antall Coanda-inntak i Norge og varierende tilbakemeldinger og erfaringer fra disse, gjorde NVE i fjor en brukerundersøkelse av samtlige konsesjonsgitte småkraftverk i størrelsen 1 – 10 MW med Coanda-inntak. Dette omfatter i alt 30 inntak med relativt få år i drift. NVE har engasjert...
Artikkelen er 409 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.