Gerd Kjølle
Torbjørn Digernes, President i NTVA, tildeler Gerd Kjølle NTVAs Ærespris. Foto: SINTEF Energi

For arbeid med forsyningssikkerhet i strømnettet.

  • Øyvind Lie

Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) tildeler akademiets ærespris for 2019 til sjefforsker og professor Gerd Kjølle for hennes bidrag innen forsyningssikkerhet og pålitelighet i elkraftnettet. «Gerd Kjølle har flyttet den internasjonale forskningsfronten innen forsyningssikkerheten i strømnettet. Kunnskapen hun har produsert har skapt betydelige verdier for norsk næringsliv og samfunnet for øvrig»,...
Artikkelen er 279 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..