Den nye transformatorstasjonen på Vestbyen i Trondheim setter en ny estetisk standard for slike installasjoner. Ill: Tensio
Den nye transformatorstasjonen på Vestbyen i Trondheim setter en ny estetisk standard for slike installasjoner.
Foto: Tensio

Tensio moderniserer en av Trondheims største og viktigste transformatorstasjoner. Resultatet blir framtidsrettet for bransjen og populært blant folk.

  • Atle Abelsen

Vestbyen transformatorstasjon ble bygd allerede på 1950-tallet, og bortsett fra en modernisering på 1970-tallet har lite vært forandret siden den gang. – Derfor er transformatorstasjonen nå overmoden for modernisering, sier kommunikasjonsrådgiver Tore Wuttudal hos Tensio.

– Vestbyen er en bydel i vekst, og vi er nødt til å oppgradere både spenningsnivået og det tekniske utstyret. Samtidig vil prosjektet faktisk være en stor berikelse for nærmiljøet. Ikke bare vil vi bygge en transformatorstasjon med en betydelig høyere estetisk standard enn den gamle. Vi vil også anlegge et lite grøntanlegg på Tensios eiendom rundt transformatorstasjonen, og det vil komme flere nye parkeringsplasser, sier han.

I tillegg vil den nye transformatorstasjonen bli et besøksanlegg, som kan ta imot skoleklasser og andre grupper for en innføring i kraftsystemet og hvordan en transformatorstasjon virker.

Utfordrende prosjekt

Prosjektleder Svein Harald Gunnes hos Tensio forteller at prosjektet med et budsjett på 200 millioner kroner ikke bare er et av de største og viktigste nettprosjektene i Trondheim på mange år. Prosjektet er også en skikkelig utfordring å gjennomføre i praksis. Først skal Tensio og deres valgte leverandører bygge en helt ny midlertidig transformatorstasjon på nabotomta. Den skal etter planen settes i drift allerede i oktober. Deretter skal den gamle rives, og den nye bygges. Det skal skje i løpet av 2021 og 2022. Oktober 2022 skal den nye, permanente stasjonen settes i drift.

– Ikke bare skal vi gjennomføre prosjektet rett ved siden av en transformatorstasjon som er i drift. Det skal også skje i et travelt bymiljø. Nøyaktig hva som venter oss nede i kabelgrøftene når vi skal til med å grave, og etter hvert skjøte, kan vi ikke være sikre på.

Dette er papirisolerte massekabler og en 66 kV oljetrykkskabel. – Vi kan bare gjette oss fram til i hvilken befatning de er i, etter nærmere 60 år i jorda. Vi er ikke engstelige, men forberedt på litt av hvert, sier Gunnes.

Rein luft

Som en del av Tensios satsing på klimavennlige løsninger har de bestemt at nye bryteranlegg skal være SF6-frie, hvis det er mulig. Til Vestbyen har selskapet valgt, som en av de aller første i verden, vakuumbrytere med «clean air»-teknologi fra Siemens.

– Det koster per i dag litt mer enn SF6, men vi ønsker virkelig å fase ut den svært potente klimagassen, sier Gunnes.

Hos Siemens, som leverer disse bryteranleggene under merkenavnet blue GIS, forteller markedssjef Leif Ingar Stadheim at leveransen til Vestbyen transformatorstasjon faktisk er den aller første i verden som får vakuumbrytere og «clean air» på 12 kV. På den andre siden, i dette tilfellet 66 kV, blir Tensio den andre kunden i verden som tar i bruk «clean air» på høyere spenningsnivåer.

– Siemens har, som de første i verden, sertifisert denne teknologien helt opp til 170 kV. Vi har også gjort noen lovende konseptstudier på 245 kV, så det kan bli neste steg i utviklingen. Men vi er nok ikke helt oppe på transmisjonsnivået riktig ennå, sier han.

I et SF6-bryteranlegg fungerer SF6-gassen som både slukke- og isolasjonsmedium. I vakuum-bryterne erstattes SF6 med vakuum, mens 100 prosent ren luft (80 prosent nitrogen og 20 prosent oksygen) fungerer som isolasjonsmedium. – Vi understreker at dette er «clean air», så folk ikke tror at dette bare er alminnelig luft og dermed et platekapslet anlegg med fuktighet og krypstrømmer.

Han bedyrer at denne rene luftblandingen fungerer nesten like godt som isolasjonsmedium som SF6. – Vi må bare beregne litt større isolasjonsavstander. I dette tilfellet øker vi bryterfeltet fra 80 til 100 centimeter, sier han.

Arbeidet med å grave fram og skjøte de nye kablene til transformatorsatajonen er allerede begynt. Den midlertidige transformatorstasjonen skal settes i drift i oktober i år, dersom koronasituasjonen tillater det.
Arbeidet med å grave fram og skjøte de nye kablene til transformatorsatajonen er allerede begynt. Den midlertidige transformatorstasjonen skal settes i drift i oktober i år, dersom koronasituasjonen tillater det.

Følger med

Bortsett fra BKK, som var aller først ute med å sikre seg blue GIS til to nye transformatorstasjoner som settes i drift dette halvåret, er altså dette den første installasjonen i hele verden av denne teknologien.

– Vi har svært mange norske nettselskaper som følger interessert med, og er takknemlige for at Tensio og BKK har vært veldig offensive i sine bestillinger. Vi har allerede inngått kontrakter om et tosifret antall leveranser. I tillegg følger vårt tyske moderselskap nøye med. Mange internasjonale nettselskaper står på spranget for å sikre seg denne nye, klimavennlige løsningen straks den har vist seg å fungere under krevende, norske forhold, sier Stadheim.

Kun LPIT

Svein Harald Gunnes i Tensio forteller at de også har tenkt nytt rundt måleprinsippene. Framfor konvensjonell måling, har de her valgt laveffekts måletransformatorer (LPIT – Low Power Instruments Transformers), det vil si rogowskispole og feltprobemåling. Sammen med BKKs transformatorstasjoner på Koengen og Bildøybakken, blir Vestbyen verden første transformatorstasjon med LPIT-måling for 66 kV-anlegget. Alle andre som bruker LPIT, gjør det i parallell med konvensjonelle løsninger med induktiv spennings- og strømtransformator.

– Det betyr en vesentlig reduksjon i størrelse, og i den midlertidige stasjonen har vi ingen alternativer. 66 kV-siden ville blitt betydelig større, og det har vi rett og slett ikke plass til, sier Gunnes.

12 kV-anlegget får konvensjonell måling. LPIT er ikke ferdig utviklet på dette nivået ennå, og kravene til målenøyaktighet for avregningsmåling tillater det ikke.

I tillegg til plassbesparelsen, betyr LPIT bedre personsikkerhet. Det er en lineær målerteknologi, der man ikke trenger å tenke på omsetningsforhold, metningsproblematikk, ferroresonans eller overstrømssiffer. For Siemens blue GIS-anlegg betyr det at bryteranlegget reduseres fra 5,5 meter i lengde, til 3,7 meter, i tillegg til at det kutter 10 cm på høyden.

 

Nye Vestbyen transformator:

  • 4 stk 66kV-linjer (klargjort for senere utvidelse til 132 kV)
  • 36 stk 12kV-soner
  • 3 stk transformatorer (sikkerhetsbestemmelsene tillater ikke å publisere ytelse)
  • 66kV spole

 

Leverandører:

  • Veidekke: entreprenør
  • Siemens: Apparat- og kongtrollanlegg
  • On Energi: Montasje (underleverandør til Siemens)
  • EB Elektro: 66/12 kV Transformatorer