NVE-bygget
NVE-bygget ved Majorstua i Oslo. Foto: Øyvind Lie
Foto: Øyvind Lie

På oppdrag fra NVE vil studenter i sommer utforske batteri-bruk i strømnettet.

  • Øyvind Lie

Hvert år tar NVE inn sommerstudenter for å løse utfordringer eller kartlegge nye muligheter innen kraftsystemet.

Årets sommerprosjekt skal utforske hvordan batterier kan brukes i driften av nettet, hvilke tjenester som kan tilbys, hvem som kan tilby tjenester og hvordan dette skal reguleres, opplyser Torfinn Stulen Jonassen, seksjonssjef i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE, i en melding på direktoratets nettside.

Arbeidet vil foregå gjennom seks uker i sommer og ende i en rapport. Prosjektet utføres av studenter fra fagretningene energi og miljø og samfunnsøkonomi.

Studentenes arbeid vil publiseres i en rapport på NVEs nettside til høsten.