Turbin
Arbeid på en høytrykks francisturbin.
Foto: Rainpower

Hvis alle løpehjul over 10 MW skiftes ut.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Dersom man skifter ut løpehjulene i alle norske vannkraftverk over 10 MW, kan man øke den årlige vannkraftproduksjonen med 4,4 TWh på grunn av forbedret turbinteknologi alene, skriver NVE i et nytt faktaark. Disse kraftverkene står for hele 120 TWh av den norske vannkraftproduksjonen, som er på 135,6 TWh i...
Artikkelen er 283 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.