arbeid i mast
Foto: Lofotkraft

Energi Norge ønsker heller en risikobasert tilnærming ved ansettelser.

  • Øyvind Lie

Energi Norge er positive til at NVE i et forslag til endringer i kraftberedskapsforskriften vil gi KBO-enhetene mulighet til å kreve politiattest for personer som skal ha tilgang til anlegg i kraftsystemet.

Samtidig er bransjeorganisasjonen kritisk til obligatorisk krav om bakgrunnssjekk i kraftberedskapsforskriften.

– Vi ser at et obligatorisk krav for anlegg i både klasse 2 og 3 er et krevende administrativt tiltak som vil medføre betydelige kostnader, sier næringspolitisk rådgiver Per Arne Vada i Energi Norge i en melding på organisasjonens nettside.

NVEs forslag innebærer at KBO-enhetene må gjøre en bakgrunnssjekk og egnethetsvurdering av nyansatte som skal ha logisk eller fysisk tilgang til anlegg i klasse 2 og 3. KBO-enhetene skal kreve fremleggelse av politiattest og kredittsjekk som del av bakgrunnssjekken. Det må også utføres bakgrunnssjekk av eksternt ansatte som skal ha selvstendig tilgang til anlegg i klasse 2 og 3 som er i drift.

– Basert på tilbakemeldingene fra våre medlemmer mener vi det er grunn til å utrede kostnadene og mulige løsninger før det blir et obligatorisk krav for anlegg i klasse 2, særlig for eksternt personell. Forslaget åpner for at eksternt personell kan følges på anlegg, men det er snakk om et stort antall mennesker, så det er også krevende. De kan også, uten bakgrunnssjekk, ha selvstendig tilgang til anlegg som ikke er i drift. I noen tilfeller gir dette KBO-enhetene mulighet til å finne løsningen som passer best til jobben, sier Vada.

Han er bekymret for de administrative utfordringene.

– Vi tar ikke lett på sikkerheten i kraftsystemet, men vi tror at en risikobasert tilnærming med fokus på tiltak som gir økt systemsikkerhet fremfor objektsikkerhet gir bedre ressursfordeling og er mer treffsikkert, sier Vada.