Tina Bru
Energiminister Tina Bru (H). Foto: Øyvind Lie

Viser til at Statnett må bidra til effektiv utnyttelse av strømnettet.

  • Øyvind Lie

Nylig stilte Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg spørsmål til energiminister Tina Bru om hun ville be NVE pålegge Statnett å fortsatt tilby utkoblbar tariff, og om regjeringen ville gjøre en konsekvensanalyse av forslaget om å droppe denne tariffen. Bakgrunnen er frykten fra skipsfartsnæringen om at skroting av tariffen vil gjøre landstrøm...
Artikkelen er 397 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent.

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..