flom
Foto: TrønderEnergi

TrønderEnergi tror ikke vårflommen vil gi store skader.

  • Øyvind Lie

Et kombi-prognoseverktøy fra Powel som TrønderEnergi har tatt i bruk de siste par årene, kombinerer historiske temperatur og nedbørsdata gjennom 60 år med dagens langtidsværvarsel for å skape et utfallsrom for tilsiget.

– Slik forutses flomfaren flere måneder fram i tid, sier hydrolog Frode Vassenden i TrønderEnergi i en pressemelding.

Løsningene hjelper kraftprodusentene å utnytte energiressursene sine på en best mulig måte og dermed øke fortjenesten. Et viktig element er gode tilsigsprognoser. Et annet er analyser som viser sannsynlige fremtidige energipriser.

– Vi vil i det lengste hindre skadeflom. Samtidig ønsker vi selvsagt så høy fortjeneste som mulig. I år ser det veldig bra ut. Det er flom nå, men vi er ganske sikre på at vi unngår skadeflom. Snøsmeltingen spesielt i lavlandet har gått gradvis, sier Vassenden.