mølle vestas
Illustrasjonsfoto. Foto: Vestas

Får øke effekten fra 60 til 67,5 MW og utsette idriftsettelsen med et år.

  • Øyvind Lie

Tirsdag godkjente NVE endringer i konsesjonen, detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Faurefjellet vindkraftverk og tilhørende 132 kV ledning fra Faurefjellet til Måkaknuten i Bjerkreim kommune i Rogaland. Norsk Vind fikk konsesjon av NVE til å bygge vindparken i 2014. Den ble påklaget, og OED stadfestet konsesjonen i...
Artikkelen er 172 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..