Hafslund hovedkontor
Foto: Tore Halvorsen

Nesten 600 millioner mindre enn i fjor.

  • Øyvind Lie

Styret i Hafslund E-CO besluttet da årsregnskapet for 2019 ble vedtatt å utsette vedtak av utbytte for regnskapsåret 2019 som følge av betydelig fall i fremtidige kraftpriser og stor usikkerhet rundt de langsiktige effektene av koronapandemien.

Styret har i etterkant løpende vurdert markeds- og driftsforholdene, konsernets egenkapital- og likviditetssituasjon og utbyttekapasitet.

«Gitt kraftprisutsiktene på lengre sikt, konsernets tilfredsstillende egenkapital- og likviditetssituasjon og en gradvis normalisering etter utbruddet av koronapandemien, anser styret det forsvarlig å utbetale et utbytte på 700 millioner kroner for regnskapsåret 2019», skriver selskapet i en børsmelding.

Utbyttenivået er vesentlig redusert fra regnskapsåret 2018, da 1284 millioner kroner ble utbetalt.

«Utbyttenivået for regnskapsåret 2019 er tilpasset de svakere markedsutsiktene, selv om regnskapsåret 2019 leverte et solid resultat med en oppnådd kraftpris på i gjennomsnitt 39,2 øre/kWh», skriver selskapet.

Det skal avholdes ekstraordinær generalforsamling 15. juni for vedtak av utbytte.