Vamma 12
Hafslunds kraftverk Vamma 12. Arkivfoto: Hafslund
Foto: Hafslund E-CO

Har inngått avtale om 1,18 TWh.

  • Øyvind Lie

Hafslund E-CO har inngått en langsiktig avtale med Hydro for levering av 1,18 TWh vannkraft, som skal leveres i NO1 i perioden 2021 til 2027, skriver Hafslund E-CO i en pressemelding.

Hafslund E-CO har de senere årene økt produksjonsporteføljen betraktelig og drifter en produksjon på over 21 TWh. Selskapet ønsker å styrke posisjonen innen industriell utvikling gjennom økt satsing på langsiktige kraftkontrakter og PPA-er. Kontrakten med Hydro er en del av denne satsingen.

– Som Norges nest største kraftproduksjonsselskap ønsker vi å legge til rette for langsiktige markedsrelevante kontrakter av fornybar kraft mot industrien og andre aktører med langsiktig perspektiv. Kontrakten med Hydro er derfor viktig for oss og underbygger denne strategien, sier konserndirektør for kraftmarked i Hafslund E-CO, Anders Østby i meldingen.