melkøya
Equinors LNG-anlegg på Melkøya ved Hammerfest. Bildet ble tatt før brannen. Foto: Øyvind Lie

Tiltakskostnaden påvirkes av at frigjort gass ikke kan selges før i 2037.

  • Øyvind Lie

Oljedirektoratet har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet laget rapporten «Kraft fra land til norsk sokkel 2020», i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat, Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet. Rapporten er en oppdatering av rapporten om samme tema fra 2008. I rapporten går det fram at det i dag er 16 felt...
Artikkelen er 694 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent.

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..