frekvensavvik
Utvikling av frekvenskvaliteten i perioden 2001 - 2019. Frekvenskvaliteten er her representert som antall minutter utenfor normalfrekvensbåndet. Foto: RME

Nedgangstrenden ble brutt, 13.090 minutter med avvik.

  • Øyvind Lie

I henhold til den nordiske systemdriftsavtalen skal frekvensen i det nordiske kraftsystemet normalt holdes innenfor 50 ± 0,1 Hz. Frekvens utenfor dette betegnes som et avvik. Fra 2014 har de nordiske TSOene hatt som mål å ikke ha avvik i mer enn 10.000 minutter per år. Det er også satt...
Artikkelen er 762 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..