Norcem Brevik
Norcem Brevik er klar til å investere i fangstanlegg for CO2 hvis staten bevilger midler.
Foto: Norcem

Kan bli verdens første sementfabrikk med fullskala CO2-fangst.

  • Øyvind Lie

Eier av Norcem, HeidelbergCement, har nå gitt sin tilslutning og anbefaler å realisere bygging av karbonfangstanlegg ved fabrikken i Brevik, ifølge en pressemelding.

Endelig beslutning om å bygge anlegget forutsetter at departementet og politikerne velger prosjektet. Stortingets beslutning er ventet i forbindelse med statsbudsjettet for 2021.

Per Brevik, direktør for bærekraft i HeidelbergCement Northern Europe, er godt fornøyd med at det internt i konsernet er full støtte til prosjektet.

– Godkjenningen av investeringsbeslutning er det siste formelle steget internt i konsernet. Sementindustrien er en stor utslipper av CO2, og karbonfangst vil være et viktig bidrag for denne industrien; særlig gjelder det reduksjon av prosessutslippene som vi ellers har små muligheter til redusere, sier han i meldingen.

Om anlegget blir vedtatt bygget, vil det bety at fabrikken i Brevik reduserer utslippet av CO2 med 400.000 tonn CO2 per år.