Blåsjø
Blåsjø-magasinet.
Foto: Statkraft

Kapasiteten økes fra 86,9 til 87,0 TWh.

  • Øyvind Lie

NVE har justert magasinkapasiteten i Norge fra 86,9 TWh til 87,0 TWh, skriver NVE på sin nettside.

NVE bruker magasinkapasiteten til å beregne energiinnholdet i vannmagasinene som brukes til kraftproduksjon.

Magasinkapasiteten i Norge beregnes til 87,0 TWh når kapasiteten i alle magasinene summeres.

Tallet oppdateres årlig. Siden oppdateringen i 2019 er det ikke gjennomført store endringer eller utvidelser i norske vannkraftverk som påvirker magasinkapasiteten.

– Mesteparten av årets endring skyldes at mange vannkrafteiere har sendt NVE oppdatert informasjon om sine vannkraftverk og magasiner. Det dreier seg blant annet om oppdatering av magasinvolum og energiekvivalenter, sier seksjonssjef i NVE, Ann Myhrer Østenby, i meldingen.