Jørgen Hundven
Jørgen Hundven er ansatt som ny direktør for operasjoner.
Foto: Småkraft AS

Jørgen Hundven ansatt som ny direktør for operasjoner.

  • Øyvind Lie

Jørgen Hundven er utdannet sivilingeniør i elkraft og har lang erfaring fra selskaper innenfor automasjon og oljeservice, som Simens, Statoil, Bergen Group og Aker Solutions. Han kommer nå fra stillingen som Vice President Business Development i Aker Solutions, skriver Småkraft AS i en melding på sin nettside.

«Interessen for denne stillingen har vært enorm, og jeg er glad for å kunne ønske Jørgen velkommen til Småkraft. Jørgens brede ledererfaring fra tekniske tjenester gjør ham til en etterspurt og viktig ressurs hos oss», sier administrerende direktør Terje Vedeler i Småkraft i meldingen.

Hundven tiltrer stillingen umiddelbart.

«For meg handler Småkraft om å bygge bro mellom lokale initiativ hos grunneierne som eier elvene, ledende tekniske kompetansemiljøer på elvekraftverk og langsiktige kapitalmiljøer som vil finansiere det grønne skiftet», sier Hundven i meldingen.

I meldingen går det også fram at Innen utgangen av juni vil Småkraft AS trolig ha produsert mer enn 1.000 GWh på de siste tolv månedene for aller første gang.

«Dette er en stor merkedag for selskapet, og viser at selskapet leverer både på ambisiøse vekstmål og på faktisk produksjon», skriver selskapet i meldingen.

Selskapet eier og drifter 114 småkraftverk sammen med over 600 lokale grunneiere i Norge.